top of page

VEILIGHEIDSINSPECTIES

WEB-INSP01.jpg

NEN3140

Veiligheidsinspectie

Laagspanningsinstallaties

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat.

 

Het heeft betrekking op het keuren van laagspanningsinstallaties met een wisselspanning tot 1000V. De norm voorziet in bepalingen om er voor te zorgen dat de installaties veilig zijn en dat er veilig aan deze installaties kan worden gewerkt.

Volgens Arbowetgeving is een werkgever verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Het volgen van NEN 3140 is de beste manier om aan deze arbowetgeving te voldoen.

Als een elektrische installatie wordt opgeleverd, dan moet deze voldoen aan de NEN 1010. Is de installatie eenmaal in gebruik dan is de NEN 3140 van toepassing.

 

Onze inspectie bestaat uit meerdere onderdelen. Hieronder vallen visuele inspecties en metingen. Ook kunnen wij uw installatie thermografisch inspecteren. 

WEB-INSP02.jpg

NEN2767

Bouwkundige Inspectie

Conditiemeting

Onderhoud is een behoorlijke kostenpost voor eigenaren van vastgoed. Het is daarom belangrijk om uw  jaarlijkse uitvoeringsplan voor onderhoud goed af te stemmen op de werkelijke behoefte.

Er zijn verschillende redenen voor het in kaart brengen van de conditie van een installatie bijvoorbeeld:

  • een renovatie doorvoeren in een bestaand pand

  • het onderhoud van de totale installatie uitbesteden of

  • het in kaart brengen van alle installatiedelen, inclusief de kosten van preventief en correctief onderhoud inzichtelijk maken


Voor bovengenoemde voorbeelden is een conditiemeting volgens de NEN 2767 methodiek het perfecte middel. Deze norm is de leidraad voor het vastleggen van gebreken en de veroudering van installatie- en bouwdelen.

Wij inspecteren en leggen eventuele gebreken of defecten vast. Alles wordt verzameld en beoordeeld middels een rapportage. 

Aanvullend hierop kan er ook een MJOP uitgevoerd worden. Ook in technische ruimtes van bijvoorbeeld zwembaden zodat er inzicht is in een juist onderhoudsplan en begroting.

WEB-INSP04.jpg

GMP+

GMP+ Diervoederkwaliteitssysteem

Diervoeders vormen een belangrijke schakel in de dierlijke productieketen: zij hebben directe invloed op de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Consumenten van vlees, melk en eieren verwachten dat de industrie en detailhandel veilige en kwalitatief hoogstaande producten leveren.

De overheid heeft in de diervoederwetgeving daartoe regels vastgelegd die de kwaliteit van diervoeders, en daarmee de kwaliteit van vlees, melk en eieren, waarborgen.

 

Bedrijven in de diervoedersector kunnen een stap verder gaan door zich te laten certificeren op basis van GMP (Good Manufacturing/Managing Practice).

GMP+ International stelt met het certificatieschema GMP+ Feed Certificatie scheme, module Feed Safety Assurance (FSA) bedrijven de mogelijkheid om aantoonbaar te waarborgen dat hun diervoeders en ingrediënten voor diervoeders voldoen aan de wettelijke voorschriften en aan bovenwettelijke eisen zoals vastgesteld in het certificatieschema.

Wij kunnen u helpen bij het opzetten en het in stand houden van een GMP+ kwaliteitssysteem. Daarnaast kunt u beroep op ons doen voor deskundige adviezen op het gebied van wet- en regelgeving (denk bijvoorbeeld aan etikettering), erkenningen en registraties, het uitvoeren van interne audits, het opzetten van een HACCP-plan, de uitwerking van specificaties of bijvoorbeeld voor het uitvoeren van leveranciersaudits.

bottom of page